Tájékoztató járművezető-képző tanfolyamokról

 1. A képző szerv: RUTIN AUTÓS MAGÁNISKOLA

      Cím: 5630 Békés, Szikszai u. 17/1. Web:www.rutinati.hu

      Telefon: 06/20/3123596         e-mail:Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 1. Cégforma: egyéni vállalkozás
 1. Egyéni válalkozó nyilvántartási száma: 2790715
 1. OKÉV regisztrációs száma: 04-0089-05
 1. A képzési engedély száma: BE/KV/NS/A/33/2/2006 ( M A1 AK A B)

                                                       KE/ST/82/A/840/1/2013 ( AM  A2)

 1. Az iskolavezető: Pogoszov Miklós Ferenc.EV email:Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. Tel:36/20/3123596

                                                          

     Tevékenységének jogcíme:      tag (tulajdonos)

 1. Ügyfélfogadás: Békés, Szikszai utca 17/1.

                       

                                                           Ideje:Munkanapokon: 1800 – 2000 óráig

                                                           Telefon: 06/20/3123596

 1. Telephely: Békés, Szikszai u. 17/1.
 1. A teljes körű járművezető-képzési szolgáltatást !. A Vállalási feltételek

    oldalon , nyújtja a képző szerv!

 1. A jelen tájékoztatóban nem szereplő kérdésekről – a hatályos jogszabályok

      figyelembevételével – szóbeli tájékoztatást nyújtok.

10.Engedélyező hatóság:ITM Közúti Gépjármű Közlekedési Hatósági Főosztály .Budapest 1011,Fő utca 44-50.e-mail:Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 1. A képzés szakfelügyeletét ellátó intézmény:

               

                        KAV Délalföldi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Osztály Békés MegyeiVizsgaszervezési és Utánképzési Föosztálya.

5600 Békéscsaba, Szarvasi út 107.

Tel: 06- 66/ 549-340

E-mail:Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Békés,2020-01.01.                                             Pogoszov Miklós iskolavezető

                                             Vállalási feltételek

                                           

                                             a teljes körű képzési szolgáltatásról

Az ügyfélfogadás helye:       Békés, Szikszai utca 17/1

                       

                                Ideje: Munkanapokon:1800 – 2000 óráig

                                Telefon: 06/20/312-3596

 

A felvétel írásban történik az aktuális jogszabályokban, illetve külön utasításban  előírt formanyomtatványon, amit az autósiskola nyomtat ki melyhez csatolni kell az adott kategóriára előírt anyagokat.

A tanfolyamra az vehető fel, aki megfelel a jogszabályokban előírt egészségügyi, közbiztonsági, életkori és pályaalkalmassági feltételeknek, és ezt igazolja.

a.) Az AM” nemzetközi kategóriákba tartozó jármű vezetése nem kötött orvosi alkalmassághoz.

b.) „A1), „A2”, „A és „B” nemzetközi kategóriákhoz 1-es csoportú orvosi alkalmassági vizsgálat rol szóló igazolást az elméleti vizsgárajelentés előtt kell leadni.

A  b.) pontban felsorolt kategóriákban a tanfolyamra felvétel és vizsgára bocsátás feltétele: alapfokú iskolai végzettség meglétéről szóló nyilatkotat(jel.lap 1 pon.) Az eredeti bizonyitványt  laz első vizsga előtt kell bemutatni a KAV DJVés UOV és Utáképzési osztályán!(Vizsgaközpont)

 De az első elméleti vizsgának a tanfolyam kezdetétől számitott 9 hónapon belül meg kell történnie ,és 12 hón belül sikeres Kresz vizsgát kell produkálni! Ha ez sikertelen akkor, csak a teljes tanfolyam ismétlése után jelenthető ismét vizsgára.

Tantárgyak:

Óraszámok a motoros és B kategóriás képzésben:

Kate-gória

Feltétel, életkor

Alapismeretek

Járművezetési gyakorlat

Jk vizsgán alkal-massági feladat

Σ óra

K

Je

Szü

Σ óra

A

F

Fv

Fo

Σ km első vizsgáig

A1

16 év

22

X

X

X

16

6

10

8

2

-

240 km

A1B

Érv. B kat., 17 év

3

X

X

X

2

1

1

1

-

-

30 km

A2

18 év

22

X

X

X

16

6

10

8

2

-

240 km

A2

A1 két éven belül 18 év

-

-

-

-

12

4

8

6

2

-

180 km

A2

A1 két éven túl, 18 év

3

X

X

X

8

2

6

4

2

-

120 km

A

24 év

22

X

X

X

26

10

16

11

5

-

390 km, alk. fel.

A

A2, Ak két éven belül 24 év

-

-

-

-

12

4

8

4

4

-

180 km

A

A2, Ak két éven túl, 20 év

3

X

X

X

8

2

6

4

2

-

120 km

A

A1 két éven belül  24 év

-

-

-

-

16

6

10

8

2

-

240 km, alk. fel.

A

A1 két éven túl, 24 év

3

X

X

X

10

4

6

4

2

-

150 km, alk. fel.

AM

14 év

16

X

X

-

10

4

6

6

-

-

100 km

B

17 év

28

X

X

X

29

9

20

14

4

2

580 km

Fv: városi vezetés                  Fo: országúti vezetés              Fé: éjszakai vezetés

 Az elméleti órák 45, a gyakorlati órák 50 percesek, melyek között legalább 10 perces szünetet kell tartani. Napi maximum órák: elmélet 4.

Gyakorlati órák alapoktatásban 2, főoktatásban 2+2 óra, legalább 1 óra szünet közbeiktatásával.

Az elméleti órák pótlása a tanuló és az iskolavezető közös időpont egyeztetése alapján történik, és az elméleti vizsgára bocsátás csak a pótolt elméleti órák után történhet. A pótlandó elméleti óráknak külön díja 3000 ft/ó.  A gyakorlati pótórák szükségességének megállapítása a jelölt és az oktató közös megegyezése alapján történik, melynek díja az aktuális díjtáblázat szerint alakul, ami az iskolavezetőnél kerül befizetésre.

Az elméleti képzés díja magában foglalja a felkészüléshez szükséges – ITM által jóváhagyott – segédanyagok és egyéb költségeket. Az elméleti képzés díját a tanfolyamra jelentkezéskor kell kifizetni. A tanfolyam abbahagyása, áthelyezése esetén ez a befizetés nem jár vissza. A gyakorlati képzés díját valamennyi sikeres elméleti vizsga után - amely 2 évig érvényes -, a gyakorlati képzés előtt kell befizetni.  A fel nem használt gyakorlati órák díját a képzés abbahagyása, áthelyezés esetén az iskola visszafizeti.

A tanuló vizsgáit az első sikeres Közlekedési alapismeretek vizsga időpontjától számított 2éven belül teheti le. A Közlekedési alapismeretek vizsga két évig érvényes.

A hiteles vizsgaeredmény a vizsgajegyzőkönyvön szerepel, amelynek tudomásulvételét Ön az aláírásával is igazolja.

A gyakorlati vizsgákat, illetve ezen tantárgyak oktatását csak valamennyi elméleti tantárgy sikeres vizsgája után lehet elkezdeni.

 

Tandíjtáblázat

Kategória

Elmélet

Vizsgadíj

K

Gyakorlati óradíj

Vizsgadíj

     JK                  F

Alapdíj

AM”

15.000 ft

4600 ft

10 x3.500ft/ó

3600  ft

3.600  ft

61.800 ft

„A1

20.000 ft

4600 ft

 17x3.500.ft/ó

4700  ft

11.000 ft

99.8000 ft

„A2

20.000 ft

4600 ft

 17x3.800ft/ó

4700  ft

11.000 ft

104.900 ft

„A”

20. 000 ft

4600 ft

27x3.800.ft/ó

4700  ft 

11.000 ft

142.900 ft

„A1 –B”-vel

15.000 ft

4.600ft-

3x3500.ft/ó

--------------

11.000 ft

41.100 ft

A2 /A1 el 2év-belül

--------------

-----------------

13x3.800ft/ó

4700 ft

11.000ft

65.100ft

A2/A1el 2év-túl

15.000 ft

4.600ft-

7x3.800ft/ó

4700 ft

11.000ft

61.900ft

A/A1el 2év-belül

------------

---------------

17x3.800ft/ó

4700 ft

11.000ft

80.300ft

A/A1el 2év-túl

15.000 ft

4.600ft-

11x3.800ft/ó

4700 ft

11.000ft

77.100ft

A/AK,A2 2év-belül

----------------

--------------------

13x3.800ft/ó

4700 ft

11.000ft

65.100ft

A/Ak.A2 2év-túl

15.000 ft

4.600ft

7x3.800ft/ó

4700 ft

11.000ft

61.900ft

B

30.000 ft

4.600ft

30x4.500ft/ó

-------

11.000

180600ft

 

A vizsgadíjak nem a képző szervhez kerülnek befizetésre! A befizetés módját és lehetőségét szóbeli tájékoztatáskor mondom ell!

Az alapdíj tartalmazza a vizsgaórákon a járműhasználatot, illetve a „kiállás”-t i

A tanuló járművek:

AM” kategória (segédmotoros-kerékpár): a képző szerv biztosítja. (Malaguti F12,Simson  , )                  Saját segédmotoros-kerékpár használata esetén a járműnek meg kell felelnie a hatályos jogszabályok előírásainak (kötelező biztosítás igazolása, stb.). Az üzemeltetésről, szállításról a tanulónak kell gondoskodni. A gyakorlati tandíj ebben az esetben nem tartalmazza a járműhasználatot.

”A1” kategória: a képző szerv biztosítja (Honda CBR 125)

Saját motorkerékpár használata esetén a járműnek meg kell felelnie a hatályos  jogszabályok előírásainak (kötelező biztosítás igazolása, érvényes forgalmi engedély stb.). Az üzemeltetésről, szállításról a tanulónak kell gondoskodni. A gyakorlati tandíj ebben az esetben nem tartalmazza a járműhasználatot.

„A2” kategória: a képző szerv biztosítja Kawasaki GPZ 500 S

Saját motorkerékpár használata esetén a járműnek meg kell felelnie a hatályos  jogszabályok előírásainak (kötelező biztosítás igazolása, érvényes forgalmi engedély stb.). Az üzemeltetésről, szállításról a tanulónak kell gondoskodni. A gyakorlati tandíj ebben az esetben nem tartalmazza a járműhasználatot.

„A” kategória: a képző szerv biztosítja SUZUKI SV 650

Saját motorkerékpár használata esetén a járműnek meg kell felelnie a hatályos  jogszabályok előírásainak (kötelező biztosítás igazolása, érvényes forgalmi engedély stb.). Az üzemeltetésről, szállításról a tanulónak kell gondoskodni. A gyakorlati tandíj ebben az esetben nem tartalmazza a járműhasználatot.

„B” kategória: a képző szerv biztosítja. Jelenleg:,Toyota Yaris, ,W Golf,IV

Az egyes elméleti tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli mentességet a második foglalkozásig szóban kell kérni a megfelelő végzettséget igazoló okirat eredeti példányának bemutatásával.

A tanuló joga bármikor kérdezni, illetve panasszal élhet oktatójánál, az iskolavezetőnél, végső esetben a felügyeleti szervnél(KAV DJVés UFO,BMV és UO) Bármikor kérheti áthelyezését bármely más képző szervhez. Az iskola a jogszabályban meghatározott időn belül köteles(3munkanap) a  „Képzési igazolást” kitölteni és a tanulónak azt visszajuttatni. A tanulóáthelyezéssel külön díjat a tanulónak megfizetni nem kell ,csak aktuális tartozásait rendezni.

A tanuló kötelessége legjobb tudása szerint az iskolával együttműködni. A gondatlanságával vagy felelőtlenségével okozott kárt köteles megtéríteni.

A vezetői engedély kiváltásának   feltétele:a sikeres forgalmi vizsga után a Vizsgaközpont által kiállitott  vizsgaigazolás.Amit 3 munkanapon belül elektronikus úton továbbit, az illetékes Közlekedési Igazgatási Hatóság részére. Az illeték törvényben előírt összeg megfizetése és a  közúti elsősegélynyújtó tanfolyami végzetség igazolása a Kormányablaknál.

A képzés helyszíne:

            Elmélet: Eötvös József Általános iskola Békés Jantyik u 21-25

                          

            Gyakorlat:       - alapoktatás: bérelt tanpálya (Békéscsaba 4-es  Honvéd utca)

                                    - főoktatás: Tematika és előírások alapján.

                                    AM” kategória: Békés  belterülete.

                                    „A1”, A1-Bvel, A2 „A”, „B” kategória: Békéscsaba belterülete.

A képzés szakfelügyeletét ellátó hatóság:

        KAV Délalföldi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály Békés Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztálya.     

Ügyfélfogadás: Hétfőtőn8-11ig.Szerdán 13-15-ig.

                          Pénteken 10-12 óráig.

                         

5600 Békéscsaba, Szarvasi út   107.         Tel: 06-66/549-346   e-mail:Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Eredményes tanulást, és sikeres vizsgát kívánok Önnek!

Békés, 2020. 01. 01

                                                                                   Üdvözlettel:

                                                                                                          Pogoszov Miklós

                                                                                                               iskolavezető