Tájékoztató járművezető-képző tanfolyamokról

 1. A képző szerv: RUTIN AUTÓS MAGÁNISKOLA

      Cím: 5630 Békés, Szikszai u. 17/1. Web:www.rutinati.hu

      Telefon: 06/20/3123596         e-mail:Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 1. Cégforma: egyéni vállalkozás
 1. Egyéni válalkozó nyilvántartási száma: 2790715
 1. OKÉV regisztrációs száma: 04-0089-05
 1. A képzési engedély száma: BE/KV/NS/A/33/2/2006 ( B)
 1. Az iskolavezető: Pogoszov Miklós Ferenc.EV email:Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. Tel:36/20/3123596

                                                          

     Tevékenységének jogcíme:      tag (tulajdonos)

 1. Ügyfélfogadás: Békés, Szikszai utca 17/1.

                       

                                                           Ideje:Munkanapokon: 1800 – 2000 óráig

                                                           Telefon: 06/20/3123596

 1. Telephely: Békés, Szikszai u. 17/1.
 1. A teljes körű járművezető-képzési szolgáltatást !. A Vállalási feltételek

    oldalon , nyújtja a képző szerv!

 1. A jelen tájékoztatóban nem szereplő kérdésekről – a hatályos jogszabályok

      figyelembevételével – szóbeli tájékoztatást nyújtok.

10.Engedélyező hatóság: TIM Közúti Gépjármű Közlekedési Hatósági Főosztály .Budapest 1011,Fő utca 44-50.e-mail:Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 1. A képzés szakfelügyeletét ellátó intézmény:

               

                        KAV Délalföldi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Osztály Békés MegyeiVizsgaszervezési és Utánképzési Föosztálya.

5600 Békéscsaba, Szarvasi út 107.

Tel: 06- 66/ 549-340

E-mail:Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Békés,2020-01.01.                                             Pogoszov Miklós iskolavezető

 

                                             Vállalási feltételek

                                           

                                             a teljes körű képzési szolgáltatásról

Az ügyfélfogadás helye:       Békés, Szikszai utca 17/1

                       

                                Ideje: Munkanapokon:1800 – 2000 óráig

                                Telefon: 06/20/312-3596

 

A felvétel írásban történik az aktuális jogszabályokban, illetve külön utasításban  előírt formanyomtatványon, amit az autósiskola nyomtat ki melyhez csatolni kell az adott kategóriára előírt anyagokat.

A tanfolyamra az vehető fel, aki megfelel a jogszabályokban előírt egészségügyi, közbiztonsági, életkori és pályaalkalmassági feltételeknek, és ezt igazolja.

a.) Az AM” nemzetközi kategóriákba tartozó jármű vezetése nem kötött orvosi alkalmassághoz.

b.) „B” nemzetközi kategóriákhoz 1-es csoportú orvosi alkalmassági vizsgálat rol szóló igazolást az elméleti vizsgárajelentés előtt kell leadni.

A  b.) pontban felsorolt kategóriákban a tanfolyamra felvétel és vizsgára bocsátás feltétele: alapfokú iskolai végzettség meglétéről szóló nyilatkotat(jel.lap 1 pon.) Az eredeti bizonyitványt  laz első vizsga előtt kell bemutatni a KAV DJVés UOV és Utáképzési osztályán!(Vizsgaközpont)

 De az első elméleti vizsgának a tanfolyam kezdetétől számitott 9 hónapon belül meg kell történnie ,és 12 hón belül sikeres Kresz vizsgát kell produkálni! Ha ez sikertelen akkor, csak a teljes tanfolyam ismétlése után jelenthető ismét vizsgára.

Tantárgyak:

Óraszámok a B kategóriás képzésben:

Kategória

Feltétel, életkor

Alapismeretek

Járművezetési gyakorlat

Jk vizsgán alkal-massági feladat

Σ óra

K

Je

Szü

Σ óra

A

F

Fv

Fo

Σ km első vizsgáig

 
 

B

17 év

28

X

X

X

29

9

20

14

4

2

580 km

Fv: városi vezetés                  Fo: országúti vezetés              Fé: éjszakai vezetés

 Az elméleti órák 45, a gyakorlati órák 50 percesek, melyek között legalább 10 perces szünetet kell tartani. Napi maximum órák: elmélet 4.

Gyakorlati órák alapoktatásban 2, főoktatásban 2+2 óra, legalább 1 óra szünet közbeiktatásával.

Az elméleti órák pótlása a tanuló és az iskolavezető közös időpont egyeztetése alapján történik, és az elméleti vizsgára bocsátás csak a pótolt elméleti órák után történhet. A pótlandó elméleti óráknak külön díja 3000 ft/ó.  A gyakorlati pótórák szükségességének megállapítása a jelölt és az oktató közös megegyezése alapján történik, melynek díja az aktuális díjtáblázat szerint alakul, ami az iskolavezetőnél kerül befizetésre.

Az elméleti képzés díja magában foglalja a felkészüléshez szükséges – TIM által jóváhagyott – segédanyagok és egyéb költségeket. Az elméleti képzés díját a tanfolyamra jelentkezéskor kell kifizetni. A tanfolyam abbahagyása, áthelyezése esetén ez a befizetés nem jár vissza. A gyakorlati képzés díját valamennyi sikeres elméleti vizsga után - amely 2 évig érvényes -, a gyakorlati képzés előtt kell befizetni.  A fel nem használt gyakorlati órák díját a képzés abbahagyása, áthelyezés esetén az iskola visszafizeti.

A tanuló vizsgáit az első sikeres Közlekedési alapismeretek vizsga időpontjától számított 2éven belül teheti le. A Közlekedési alapismeretek vizsga két évig érvényes.

A hiteles vizsgaeredmény a vizsgajegyzőkönyvön szerepel, amelynek tudomásulvételét Ön az aláírásával is igazolja.

A gyakorlati vizsgákat, illetve ezen tantárgyak oktatását csak valamennyi elméleti tantárgy sikeres vizsgája után lehet elkezdeni.

 

Tandíjtáblázat

Kategória

Elmélet

Vizsgadíj

K

Gyakorlati óradíj

Vizsgadíj

     JK                  F

Alapdíj

 
 

B

40.000 ft

4.600ft

30x7000ft/ó

-------

11.000

265600ft

 

A vizsgadíjak nem a képző szervhez kerülnek befizetésre! A befizetés módját és lehetőségét szóbeli tájékoztatáskor mondom ell!

Az alapdíj tartalmazza a vizsgaórákon a járműhasználatot, illetve a „kiállás”-t i

A tanuló járművek:

„B” kategória: a képző szerv biztosítja. Jelenleg:,Toyota Yaris, ,W Golf,IV

Az egyes elméleti tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli mentességet a második foglalkozásig szóban kell kérni a megfelelő végzettséget igazoló okirat eredeti példányának bemutatásával.

A tanuló joga bármikor kérdezni, illetve panasszal élhet oktatójánál, az iskolavezetőnél, végső esetben a felügyeleti szervnél(KAV DJVés UFO,BMV és UO) Bármikor kérheti áthelyezését bármely más képző szervhez. Az iskola a jogszabályban meghatározott időn belül köteles (3munkanap) a  „Képzési igazolást” kitölteni és a tanulónak azt visszajuttatni. A tanulóáthelyezéssel külön díjat a tanulónak megfizetni nem kell ,csak aktuális tartozásait rendezni.

A tanuló kötelessége legjobb tudása szerint az iskolával együttműködni. A gondatlanságával vagy felelőtlenségével okozott kárt köteles megtéríteni.

A vezetői engedély kiváltásának   feltétele:a sikeres forgalmi vizsga után a Vizsgaközpont által kiállított vizsgaigazolás. Amit azonnal vagy legkésőbb másnap elektronikus úton továbbít, az illetékes Közlekedési Igazgatási Hatóság részére. Az illeték törvényben előírt összeg megfizetése és a közúti elsősegélynyújtó tanfolyami végzetség igazolása a Kormányablaknál.

A képzés helyszíne:

            Elmélet: CSAK ONLINE

                          

            Gyakorlat:       - alapoktatás: bérelt tanpálya (Békéscsaba 4-es  Honvéd utca)

                                    - főoktatás: Tematika és előírások alapján.

                                   - „B” kategória: Békéscsaba belterülete.

A képzés szakfelügyeletét ellátó hatóság:

        KAV Délalföldi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály Békés Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztálya.     

Ügyfélfogadás: Hétfőtőn8-11ig.Szerdán 13-15-ig.

                          Pénteken 10-12 óráig.

                         

5600 Békéscsaba, Szarvasi út   107.         Tel: 06-66/549-346   e-mail:Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Eredményes tanulást, és sikeres vizsgát kívánok Önnek!

Békés, 2021. 01. 01

                                                                                   Üdvözlettel:

                                                                                                          Pogoszov Miklós

                                                                                                               iskolavezető