Üdvözlöm weboldalunkon!

Autósiskolámat 1995 januárjában indítottam. Az évek alatt fokozatosan bővítettük munkatársaink számát, fejlesztettük gépjármű parkunkat.

Türelmes és rendkívül nagy tapasztalattal, RUTINNAL rendelkező oktató kollégáimmal együtt iskolánkban AM A1, A2, A és B kategóriás járművezetőket képzünk.

 • 1995 óta már több ezer tanulónk tett sikeresen vizsgát!
 • Iskolánkban lehetőség van az E-learning távoktatástra is!
 • Gyakorolni vágyó jogosítványosok előtt is nyitva áll autós motoros iskolánk!
 • Ha jogosítványt szeretne, de nem volt még elég bátorsága belevágni, bízzon bennünk és sikeres módszereinkben, és ígérjük, hogy megtanítjuk járművet vezetni

  Pogoszov Miklós
  Iskolavezető – Rutin Autós Magániskola

   

  Tájékoztató járművezető-képző tanfolyamokról

  1. A képző szerv: RUTIN AUTÓS MAGÁNISKOLA
  Cím: 5630 Békés, Szikszai u. 17/1.

  web: www.rutinati.hu
  telefon: 06-20/312-35-96
  e-mail:pogirutin@vipmail.hu

   

  2. Cégforma: egyéni vállalkozás

   

  3. Vállalkozói igazolvány szám: ES-374310

   

  4. OKÉV regisztrációs száma: 04-0089-05

   

  5. A képzési engedély száma: BE/KV/NS/A/33/2/2006  ( M A1 AK A B) KE/ST/82/A/840/1/2013 ( AM  A2)


  6. Az iskolavezető: Pogoszov Miklós Ferenc.EV
  email:pogirutin@vipmail.hu
  tel: +36-20/312-35-96
  tevékenységének jogcíme: tag (tulajdonos)

   

  7. Ügyfélfogadás: Békés, Szikszai utca 17/1.
  Ideje: Munkanapokon: 18:00-20:00 óráig
  Telefon: +36-20/312-35*96

  8. Telephely: Békés, Szikszai u. 17/1.

  9. A teljes körű járművezető-képzési szolgáltatást !

  A  Vállalási feltételek oldalon , nyújtja a képző szerv!ÁKÓ :..óra . KK:……Ft VSM:..%! B kat!

  10. A jelen tájékoztatóban nem szereplő kérdésekről – a hatályos jogszabályok  
  figyelembevételével – szóbeli tájékoztatást nyújtok.

  11. Engedélyező hatóság:NKH  KVF. 1082  Budapest , Vajdahunyad u. 45. Pf:102

  12. A képzés szakfelügyeletét ellátó intézmény:
  Ügyfélfogadás: Hétfő:8-11-ig ,Szerda:13-15-ig , Péntek:10-12-ig
  Békés Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége JVUO
  Békéscsaba, Szarvasi út 107.
  Tel/Fax.: 06- 66/ 549-346

   

  Békés,2014-01.01.

  Pogoszov Miklós
  iskolavezető


  Vállalási feltételek

  a teljes körű képzési szolgáltatásról

  Az ügyfélfogadás helye:       Békés, Szikszai utca 17/1

                                  Ideje: Munkanapokon: 18:00 - 20:00 óráig
                                  Telefon: +36-20/312-35-96

  A felvétel írásban történik az aktuális jogszabályokban, illetve külön utasításban  előírt formanyomtatványon, amit az autósiskola nyomtat ki melyhez csatolni kell az adott kategóriára előírt anyagokat.
  A tanfolyamra az vehető fel, aki megfelel a jogszabályokban előírt egészségügyi, közbiztonsági, életkori és pályaalkalmassági feltételeknek, és ezt igazolja.
  a.) Az AM” nemzetközi kategóriákba tartozó jármű vezetése nem kötött orvosi alkalmassághoz.
  b.) „A1), „A2”, „A és „B” nemzetközi kategóriákhoz 1-es csoportú orvosi alkalmassági vizsgálat rol szóló igazolást az elméleti vizsgárajelentés előtt kell leadni.
  A  b.) pontban felsorolt kategóriákban a tanfolyamra felvétel és vizsgára bocsátás feltétele: alapfokú iskolai végzettség meglétéről szóló nyilatkotat(jel.lap 1 pon.) Az eredeti bizonyitványt a vizsgaigazolás átvétele előtt kell bemutatni a Közlekedési Felügyelőségen!
  Az 5. sikertelen KRESZ elméleti vizsga esetén új tanfolyam igazolása nélkül folytathatja az elméleti vizsgákat. De az első elméleti vizsgának a tanfolyam kezdetétől számitott 9 hón meg kell történnie ,és 12 hón belül sikeres Kresz vizsgát kell produkálni! Ha ez sikertelen akkor, csak a teljes tanfolyam ismétlése után jelenthető elm vizsgára.

  A vizsgaigazolás kiadásának feltétele: az előírt vizsgák sikeres teljesítése, az elsősegély nyújtási ismeretek igazolása. (Magyar Vöröskereszt által kiállított igazolás vagy azzal egyenértékű végzettség igazolása.)
  * Elméleti tanfolyam nélkül.
  Tantárgyak:
  Óraszámok a motoros és B kategóriás képzésben:

  Kategória Feltétel, Életkor Alapismeretek Járművezetési gyakorlat Kj vizsgán alkalmassági feladat
  Σ óra K Je Szü Σ óra A F Fv Fo Σ km első vizsgáig
  A1 16 év 22 x x x 16 6 10 8 2 - 240 km
  A1-B Érv. B kat., 17 év 3 x x x 2 1 1 1 - - 30 km
  A2 18 év 22 x x x 16 6 10 8 2 - 240 km
  A2 A1 két éven belül, 18 év - - - - 12 4 8 6 2 - 180 km
  A A1 két éven túl, 18 év 3 x x x 8 2 6 4 2 - 120 km
  A 24 év 22 x x x 26 10 16 11 5 - 390 km, alk. fel.
  A A2, Ak 2 éven belül, 24 év - - - - 12 4 8 4 4 - 180 km
  A A2, Ak 2 éven túl, 24 év 3 x x x 8 2 6 4 2 - 120 km
  A A1 két éven belül, 24 év - - - - 16 6 10 8 2 - 240 km, akl. fel.
  A A1 két éven túl, 24 év 3 x x x 10 4 6 4 2 - 150 km, alk. fel.
  AM 14 év 16 x x - 10 4 6 6 - - 100 km
  B 17 év 28 x x x 29 9 20 14 4 2 580 km

  Fv: városi vezetés                   Fo: országúti vezetés              Fé: éjszakai vezetés


  Az elméleti órák 45, a gyakorlati órák 50 percesek, melyek között legalább 10 perces szünetet kell tartani. Napi maximum órák: elmélet 4.
  Gyakorlati órák alapoktatásban 2, főoktatásban 2+2 óra, legalább 1 óra szünet közbeiktatásával.
  Az elméleti órák pótlása a tanuló és az iskolavezető közös időpont egyeztetése alapján történik, és az elméleti vizsgára bocsátás csak a pótolt elméleti órák után következhet. A pótlandó elméleti óráknak külön díja 3000 ft/ó.  A gyakorlati pótórák szükségességének megállapítása a jelölt és az oktató közös megegyezése alapján történik, melynek díja az aktuális díjtáblázat szerint alakul, ami az iskolavezetőnél kerül befizetésre.
  Az elméleti képzés díja magában foglalja a felkészüléshez szükséges – KF által jóváhagyott – segédanyagok és egyéb költségeket. Az elméleti képzés díját a tanfolyamra jelentkezéskor kell kifizetni. A tanfolyam abbahagyása, áthelyezése esetén ez a befizetés nem jár vissza. A gyakorlati képzés díját valamennyi sikeres elméleti vizsga után - amely 2 évig érvényes -, a gyakorlati képzés előtt kell befizetni.  A fel nem használt gyakorlati órák díját a képzés abbahagyása, áthelyezés esetén az iskola visszafizeti.

  A tanuló vizsgáit az első sikeres Közlekedési alapismeretek vizsga időpontjától számított 1éven belül teheti le. A Közlekedési alapismeretek vizsga két évig érvényes.
  A hiteles vizsgaeredmény a vizsgajegyzőkönyvön szerepel, amelynek tudomásulvételét Ön az aláírásával is igazolja.
  A gyakorlati vizsgákat, illetve ezen tantárgyak oktatását csak valamennyi elméleti tantárgy sikeres vizsgája után lehet elkezdeni.

  Tandíjtáblázat

  Kategória Elmélet Vizsgadíj (K) Gyakorlati óradíj Vizsgadíj Alapdíj VSM %
  Elm: Forg:
  ÁKÓ % KK ft
  JK F
  AM 15.000 FT 4.600 FT 10x3.500 FT/ó 3.600 FT 3.600 FT 61.800 FT - - - -
  A1 20.000 FT 4.600 FT 17x3.500 FT/ó 4.700 FT 11.000 FT 99.800 FT - - - -
  A2 20.000 FT 4.600 FT 17x3.800 FT/ó 4.700 FT 11.000 FT 104.900 FT - - - -
  A 20.000 FT 4.600 FT 27x3.800 FT/ó 4.700 FT 11.000 FT 142.900 FT - - - -
  A1-B-vel 15.000 FT 4.600 FT 3x3.500 FT/ó - 11.000 FT 41.100 FT - - - -
  A2/A1-el 2 éven belül - - 13x3.800 FT/ó 4.700 FT 11.000 FT 65.100 FT - - - -
  A2/A1-el 2 éven túl 15.000 FT 4.600 FT 7x3.800 FT/ó 4.700 FT 11.000 FT 61.900 FT - - - -
  A/A1-el 2 éven belül - - 17x3.800 FT/ó 4.700 FT 11.000 FT 80.300 FT - - - -
  A/A1-el 2 éven túl 15.000 FT 4.600 FT 11x3.800 FT/ó 4.700 FT 11.000 FT 77.100 FT - - - -
  A/AK, A2 2 éven belül - - 13x3.800 FT/ó 4.700 FT 11.000 FT 65.100 FT - - - -
  A/AK, A2 2 éven túl 15.000 FT 4.600 FT 7x3.800 FT/ó 4.700 FT 11.000 FT 61.900 FT - - - -
  B 20.000 FT 4.600 FT 30x3.800 FT/ó - 11.000 FT 125.600 FT 85,71 48,19 118,57 150.300

  A vizsgadíjak nem a képző szervhez kerülnek befizetésre! A befizetés módját és lehetőségét szóbeli tájékoztatáskor mondom ell!
  Az alapdíj tartalmazza a vizsgaórákon a járműhasználatot, illetve a „kiállás”-t i

  A tanuló járművek:
  AM” kategória (segédmotoros-kerékpár): a képző szerv biztosítja. (Malaguti F12,Simson  , )                  Saját segédmotoros-kerékpár használata esetén a járműnek meg kell felelnie a hatályos jogszabályok előírásainak (kötelező biztosítás igazolása, stb.). Az üzemeltetésről, szállításról a tanulónak kell gondoskodni. A gyakorlati tandíj ebben az esetben nem tartalmazza a járműhasználatot.


  ”A1” kategória: a képző szerv biztosítja (Honda CBR 125)
  Saját motorkerékpár használata esetén a járműnek meg kell felelnie a hatályos  jogszabályok előírásainak (kötelező biztosítás igazolása, érvényes forgalmi engedély stb.). Az üzemeltetésről, szállításról a tanulónak kell gondoskodni. A gyakorlati tandíj ebben az esetben nem tartalmazza a járműhasználatot.

  „A2” kategória: a képző szerv biztosítja Kawasaki GPZ 500 S
  Saját motorkerékpár használata esetén a járműnek meg kell felelnie a hatályos  jogszabályok előírásainak (kötelező biztosítás igazolása, érvényes forgalmi engedély stb.). Az üzemeltetésről, szállításról a tanulónak kell gondoskodni. A gyakorlati tandíj ebben az esetben nem tartalmazza a járműhasználatot.

  „A” kategória: a képző szerv biztosítja SUZUKI SV 650
  Saját motorkerékpár használata esetén a járműnek meg kell felelnie a hatályos  jogszabályok előírásainak (kötelező biztosítás igazolása, érvényes forgalmi engedély stb.). Az üzemeltetésről, szállításról a tanulónak kell gondoskodni. A gyakorlati tandíj ebben az esetben nem tartalmazza a járműhasználatot.

  „B” kategória: a képző szerv biztosítja. Jelenleg:,SuzukiSvift,Fiat Punto2 ,W Golf,3 , Fiat Brava
  Seat Cordoba.
  Az egyes elméleti tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli mentességet a második foglalkozásig szóban kell kérni a megfelelő végzettséget igazoló okirat eredeti példányának bemutatásával.
  A tanuló joga bármikor kérdezni, illetve panasszal élhet oktatójánál, az iskolavezetőnél, végső esetben a felügyeleti szervnél. Bármikor kérheti áthelyezését – csak írásban és „Tanuló áthelyező” nyomtatványon – bármely más képző szervhez. Az iskola a jogszabályban meghatározott időn belül köteles a  „Képzési igazolást” kitölteni és a tanulónak azt visszajuttatni. A tanulóáthelyezéssel külön díjat a tanulónak megfizetni nem kell ,csak aktuális tartozásait rendezni.

  A tanuló kötelessége legjobb tudása szerint az iskolával együttműködni. A gondatlanságával vagy felelőtlenségével okozott kárt köteles megtéríteni.

  A vezetői engedély kiváltásának   feltétele:a sikeres forgalmi vizsga után a KF által kiállitott  vizsigazolás ,az illeték törvényben előírt összeg megfizetése az okmányirodában, valamint közúti elsősegélynyújtó tanfolyami végzettség. Szervezésére a Magyar Vöröskereszt illetékes. A tanfolyam alól mentesülnek a 31/1992. (XII.9.) NM. rendelet alapján:

  • az orvostudományi egyetemen szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi
  • az állatorvos-tudományi egyetemen szerzett állatorvosi
  • védőnői
  • dietetikusi
  • mentőtiszti
  • gyógytornász
  • egészségügyi szakoktatói
  • diplomás ápolói oklevéllel (képesítéssel) rendelkezők
  • közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek
  • egészségügyi szakközépiskolát (szakiskolát) végzettek.
  • külföldi vezetői engedély honosításakor nem kell igazolni elsősegély-nyújtási tanfolyamot.

  Továbbá minden olyan vizsgázó, aki:

  • 1969. július 1-je és 1983. december 31-e között „D” kategóriára vezetői engedélyt vagy „TR” kategóriára járművezetői engedélyt szerzett,
  • 1984. január 1-je után:
   • bármely kategóriára járművezetői engedélyt,
   • „TR” kategóriára járművezetői engedélyt,
   • „mezőgazdasági vontató”, „segédmotoros kerékpár”, „lassú jármű” vezetésére jogosító okmányt szerzett.

   

  A képzés helyszíne:

              Elmélet: Eötvös József Általános iskola Békés Jantyik u 21-25

              Gyakorlat:       - alapoktatás: bérelt tanpálya (Békéscsaba 4-es  Honvéd utca)
  - főoktatás: Tematika és előírások alapján.
  AM” kategória: Békéscsaba  belterülete.
  „A1”, A1-Bvel, A2 „A”, „B” kategória: Békéscsaba belterülete.

  A képzés szakfelügyeletét ellátó hatóság:
  Békés Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége JVU Osztály

  Ügyfélfogadás: H: 8-11-ig
  Sz: 13-15-ig
  P: 10-12-ig

  5600 Békéscsaba, Szarvasi út   107.         Tel/Fax: 06-66/549-346
  Eredményes tanulást, és sikeres vizsgát kívánok Önnek!

  Békés, 2015. 01. 01.

   

  Üdvözlettel:

  Pogoszov Miklós
  iskolavezető